KALAMA SP. Z O.O. , ul. Ofiar Katynia 19, 37-700 Przemyśl, NIP:7952574410, REGON 524505480, KRS 0001020444 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@kalama.pl. KALAMA SP. Z O.O. , ul. Ofiar Katynia 19, 37-700 Przemyśl, NIP:7952574410, REGON 524505480, KRS 0001020444 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Poniżej link do formularza reklamacyjnego.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Rejestracja nowego konta